Przejdź do treści

Komitet Naukowy 2024

prof. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Vyacheslav Truba

Rektor Odeskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Ilji Miecznikowa

prof. KRZYSZTOF WILDE

Rektor Politechniki Gdańskiej

prof. Bernard Lammek

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
w latach 2008-2016

dr hab. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Andrii Smitiukh

Prorektor Odeskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Ilji Miecznikowa

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

Prorektos ds. Nauki Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

Dziekan Wydziału Lekarskiego GUMed w kadencji 2020-2024

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego 2020-2024

prof. Bogdan chrzanowski

prof. Mariusz Makowski

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jarosław Nocoń

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Danuta Plecka

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Ania Dziadkiewicz

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Arkadiusz janicki

Dziekan Wydziału Historycznego
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Maria Mendel

dr hab. Anna Chęćka

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. michał harciarek

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

† Śp.
dr hab. Tadeusz Dmochowski
prof. UG

† Śp.
dr hab. Jacek Taraszkiewicz
prof. UG

Opiekunowie Paneli

dr Wioletta Świeboda – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr inż. Aleksandra Pieczyńska – Uniwersytet Gdański

dr inż. Paweł Mazierski – Uniwersytet Gdański

dr Zofia Grzesiak – Uniwersytet Warszawski

dr Dominik Bień – Uniwersytet Gdański

dr Aleksandra Girsztowt-Biskup – Uniwersytet Gdański

dr hab. Krzysztof Gajewski – PAN

dr Adrian Musiał

dr Marta Maciejewska – Uniwersytet Gdański

dr hab. Anita Całek – Uniwersytet Jagielloński

dr Martyna Wielewska-Baka – Uniwersytet Gdański

dr hab. Katarzyna Wądolny Tatar, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG

dr Patrycja Polanowska, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Żeglińska, Uniwersytet Gdański

dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ

dr inż. Anna Zadrożna, Uniwersytet Gdański

dr inż. Sylwia Kozdra, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

dr Aleksandra Czumaj, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. inż. Jacek Ryl, Politechnika Gdańska

dr Marta Moskot, Uniwersytet Gdański

dr Małgorzata Znyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab n.med. Anna Wardowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. Małgorzata Krzyżowska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

dr hab. Rafał Ślusarz, Uniwersytet Gdański

dr hab. Robert Czajkowski, prof., Uniwersytet Gdański

dr Sylwia Klińska-Bąchor, Uniwersytet Gdański

dr Maria Jędrzejczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Wojciech Białogłowski, Uniwersytet Jana Długosza

dr Magdalena Nowacka, Uniwersytet Gdański

dr Rafał Raczyński, Uniwersytet Gdański

dr hab. Ewa Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński

dr Marcin Połom, Uniwersytet Gdański

dr Tomasz Lenkiewicz, Uniwersytet Gdański

dr Kamila Olga Stępień-Rejszel, Uniwersytet Gdański

dr Wojciech Mincewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Agnieszka Szmelter-Jarosz, Uniwersytet Gdański

dr Łukasz Wirkus, Uniwersytet Gdański

dr hab. Michał Urbańczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Bartłomiej Lisicki, Uniwersytet EKonomiczny w Katowicach

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz, Uniwersytet Gdański