Przejdź do treści

Kontakt: 

Biuro Kongresu Młodej Nauki 

Uniwersytet Gdański 

ul. Jana Bażyńskiego 4,  

pok. S457,

80-309 Gdańsk 

mail: kongresmlodejnauki@ug.edu.pl 

tel. 725 992 266 

W sprawie faktur, płatności, rozliczeń prosimy o kontakt:
e-mail kongresfaktury@ug.edu.pl
tel. 725 99 33 99