Przejdź do treści

Komitet organizacyjny

Łukasz bień

Koordynator zespołu organizującego Kongres.
Politolog, Kierownik Biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG.

Jego zainteresowania badawcze związane są między innymi z politycznością w działaniach obywatelskich i artystycznych oraz historią Uniwersytetu Gdańskiego.

Dominik Walczak

Absolwent Wydziału Chemii UG,
Sekretarz Redakcji Czasopisma Progress,
Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Do jego zainteresowań badawczych należą: glikochemia, konformacje pierścieni cukrowych, synteza i analiza związków furanozowych, obliczenia teoretyczne DFT związków cukrowych oraz historia Uniwersytetu Gdańskiego. 

Paweł Serafin

Absolwent oraz student Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, Przewodniczący RSS MWB

Jego zainteresowania badawcze obejmują nowoczesne terapie onkologiczne – mechanizmy progresji mikrośrodowiska raka piersi oraz znaczenie układu dopełniacza w powstawaniu nowotworów oraz w terapii przeciwnowotworowej, jak również terapie chorób neurodegeneracyjnych.

dominik bień

Asystent w Zakładzie Teorii Polityki w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych.

Do jego zainteresowań badawczych należą: historia myśli społecznej i politycznej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji opozycji politycznej w PRL; historia szkolnictwa wyższego w Gdańsku po 1945 roku oraz metodologia badań w naukach społecznych.

piotr patalas

Student II roku politologii, Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Politicus na Uniwersytecie Gdańskim, Przewodniczący Zespołu ds. koordynacji studenckiego ruchu naukowego CASID UG.

Głównym zainteresowaniem jest historia polityczna III RP oraz działalność społeczna.

piotr zieliński

Prawnik, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Biura Rady Doktorantów na wyżej wymienionej uczelni.

Naukowo zajmuje się prawem medycznym, bioprawem oraz bioetyką. 

maciej ciemny

Kierownik Biura Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego.
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej; podyplomowych studiów z postępowania administracyjnego oraz psychologii przywództwa w organizacjach.

Członek Rady Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG, członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”.

mateusz baluk

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego,
Przewodniczący Rady Doktorantów SD NSiP UG, swoją prace doktorską realizuję na Katedrze Technologii Środowiska pod opieką prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej.

Jego zainteresowania obejmują ochornę środowiska, nanotechnologię i marketing. 

jakub zboiński

Student II roku politologii,
Prezes sekcji produkcji audiowizualnej Międzywydziałowego Koła Naukowego Politicus na Uniwersytecie Gdańskim, Przewodniczący Zespołu ds. Audiowizualnych Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.

Zajmuje się produkcją audiowizualną i marketingiem.

bartosz chojnacki

zuzanna kluczewska

damian makowski

Piotr syczak

sebastian barczak

Moderatorzy Paneli

Adrian Musiał
Adrianna Kudra
Agnieszka Szychowska
Aleksandra Góralczyk-Bińkowska
Barbara Frączek
Bartłomiej Swebodziński
Dominik Bień
Jagoda Jakubik
Justyna Agier
Justyna Jałmużna
Katarzyna Figat
Kornel Bielawski
Krzysztof Szewior
Maciej Gański
Marta Radwan
Mateusz Baluk
Mateusz Kaźmierczak
Mikołaj Ryśkiewicz
Natalia Wiśniewska Emilia Brzezicka
Oliwier Jurczak
Patrycja Laszuk
Paulina Ewertowska
Piotr Patalas
Piotr Rodak
Wioletta Świeboda
Zofia Olszewska