Przejdź do treści

Panele

SESJA

POSTEROWA

Bartosz Chojnacki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Język w jakim prowadzony będzie panel: PL, ENG
Opiekun Naukowy:

Bartosz Chojnacki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Język w jakim prowadzony będzie panel: PL, ENG
Opiekun Naukowy:

NAUKI

HUMANISTYCZNE

Panel ,,Corpus delicti: wielowymiarowe transfiguracje koncepcji ciała w literaturze latynoamerykańskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarność, krytyka i ekologia” proponuje podjęcie pogłębionej refleksji nad różnorodnymi aspektami literatury latynoamerykańskiej. Osią przewodnią naszych rozważań o prozie, poezji i dramacie w XX i XXI wieku chcemy uczynić aktualne tendencje literackie dotyczące przemian koncepcji i reprezentacji ciała oraz kryzysu ekologicznego i estetycznego (cf. Gallego Cuiñas, 2021).
Poprzez „wielowymiarowość” rozumiemy różnorodne, interdyscyplinarne podejście interpretacyjne, umożliwiające opisanie złożoności literatury latynoamerykańskiej i jej niewątpliwego i oryginalnego potencjału krytycznego wobec wyzwań współczesnego świata. Naszym celem jest zanalizowanie relacji między ciałem i środowiskiem naturalnym, kulturą i sztuką w szczególnym, niezbywalnie politycznym kontekście kulturowym Ameryki Łacińskiej, co ostatecznie umożliwi wytworzenie wielowymiarowej konceptualizacji kategorii „ciała”, rozumianego jako ciało ludzkie, ciało innych istot żywych oraz nieożywionych, a także, typograficznie, intersemiotycznie i intertekstualnie – ciało tekstu. W tym kontekście proponujemy termin corpus delicti (łac. dowód rzeczowy świadczący o przestępstwie) na oznaczenie obnażania problemów współczesnego świata.
Analiza tekstów literackich, na jakiej nam zależy, wpisuje się więc w szeroko pojęty nurt nie tylko teorii krytycznej, lecz także badań kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji wywodzących się z myśli Michela Foucault’a na temat ,,anormalności” (1975) i biowładzy (Giorgi); feministycznych i genderowych teorii m.in. zainspirowanych koncepcją cyborga Donny Haraway (2016). Kluczową inspiracją dla podjęcia proponowanej przez nas refleksji o wielowymiarowo pojmowanym ciele jest posthumanizm krytyczny (Braidotti) oraz spowinowacone z nim animal studies (Wolfe), ekokrytyka i ekofeminizm, wskazujący m.in. na powiązania między opresją kobiet a opresją zwierząt (Adams, 1990).
Dostrzegany obecnie w literaturze latynoamerykańskiej zwrot ku aktywizmowi sprawia, że przestrzeń (ciało) tekstu po raz kolejny staje się przestrzenią dyskusji, w której rolę rozmówców przyjmują sztuka, ciało i środowisko, a tło stanowi kontekst polityczny, kulturowy i ekologiczny. W obliczu problemów takich jak przemoc, dyskryminacja, marginalizacja, kontestowana tożsamość narodowa i płciowa oraz nadrzędna niejako wszechobecność kryzysu klimatycznego, ciało zyskuje odnowiony wymiar symboliczny i polityczny. Proponujemy wykorzystanie teorii (Bustamente Escalona, Callsen y Gross, Ferrús Antón, Montes, Morreira y Wieser, Torras Francés) i zbadanie mechanizmów pozwalających „ciału” pełnić w literaturze funkcję krytyczną, poprzez podjęcie następujących tematów:
ciało i jego marginalizacja,
ciało w ujęciu feministycznym,
ciało i tożsamość,
ciało i protest wobec systemu politycznego,
ciało i przemoc,
ciało, rzecz: kapitalizm,
fetysz,
materialność ciała (i nowy materializm),
interdyscyplinarność i intersemiotyczność modyfikująca ciało tekstu: sztuka, muzyka, ekologia w literaturze,
ciało ludzkie i nieludzkie w perspektywie ekokrytycznej,
transformacje i negocjacje reprezentacji oraz konstrukcji ciała w literaturze i kulturze,
subwersyjny/dysydencki potencjał ciała (np. potwornego).

Natalia Mazurkiewicz

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Język w jakim prowadzony będzie panel: PL, hiszpański
Opiekun Naukowy: dr Zofia Grzesiak

Panel w założeniu ma być forum dla młodych historyków i politologów i badaczy innych dyscyplin, których pasjonują ostatnie dziesięciolecia historii Polski. Chcemy, aby stał się miejscem, gdzie młodzi naukowcy mogą dzielić się swoimi odkryciami, krytycznie analizować dotychczasowe narracje i wspólnie szukać nowych metodologii badawczych, które pozwolą na głębsze zrozumienie i reinterpretację najnowszej historii naszego kraju.


Zapraszamy do zgłaszania referatów obejmujących szeroki wachlarz tematów, od zmian politycznych po przeobrażenia społeczne, od kulturowych rewolucji po ekonomiczne transformacje, a także rolę Polski na arenie międzynarodowej. Szczególnie zależy nam na wystąpieniach, które przekraczają tradycyjne granice dyscyplinarne, łącząc perspektywy z różnych dziedzin nauki, by rzucić nowe światło na zrozumienie przeszłości.


Mile widziane będą również referaty nie opierające się tylko i wyłącznie na rekonstrucji wydarzeń, ale również analizie ich wpływu, interpretacji i pamięci o nich w społeczeństwie. Autorzy referatów mogą zwracać uwagę nie tylko krajowe, ale i globalne konteksty wpływające na kształtowanie się najnowszej historii Polski, a także te, które biorą pod uwagę lokalne perspektywy, ukazując różnorodność doświadczeń i narracji.

dr Dominik Bień

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Język w jakim prowadzony będzie panel: PL
Opiekun Naukowy: dr Dominik Bień

Uczestnicy panelu będą mieli możliwość prezentacji własnych badań prowadzonych nad życiem codziennym w przeszłości, mentalnością dawnych społeczeństw i mikrohistorią. Istotny nacisk zostanie położony na stosowane przez nich metody badawcze i narracyjne. Organizator panelu nie narzuca uczestnikom okresu historycznego i zasięgu terytorialnego. 

mgr Kacper Panek

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Język w jakim prowadzony będzie panel: PL
Opiekun Naukowy: dr Aleksandra Girsztowt-Biskup