Przejdź do treści

Komitet organizacyjny

Łukasz bień

Koordynator zespołu organizującego Kongres.
Politolog, Dyrektor Biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG.

Jego zainteresowania badawcze związane są między innymi z politycznością w działaniach obywatelskich i artystycznych oraz historią Uniwersytetu Gdańskiego.

piotr patalas

Absolwent studiów I stopnia z politologii, Prezes Koła Naukowego Politicus, Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG ds. komunikacji.

Głównymi zainteresowaniami jest historia polityczna III RP oraz system polityczny III RP.

Dominik Walczak

Absolwent Wydziału Chemii UG,
Sekretarz Redakcji Czasopisma Progress,
Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Do jego zainteresowań badawczych należą: glikochemia, konformacje pierścieni cukrowych, synteza i analiza związków furanozowych, obliczenia teoretyczne DFT związków cukrowych oraz historia Uniwersytetu Gdańskiego. 

anna prus

Studentka medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, członkini Neurobiology of Music Study Group, Medical Intelligence Laboratory oraz Wydziałowej Rady Samorządu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do jej zainteresowań badawczych należą: MedTech, neuroonkologia, neurofizjologia oraz humanistyka medyczna.

bartosz chojnacki

Przewodniczący Parlamentu Studentów UG

Student na Wydziale Biologii UG

sebastian barczak

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Przewodniczący Rady Doktorantów UG kadencji 2021-2023 oraz 2023-2025,
Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich kadencji 2023 i 2024.

IGNACY ROGOŃ

Doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Gdańskiej, dziennikarz i przedsiębiorca.
Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej kadencji 2022-2023 oraz 2023-2025
Wiceprzewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych kadencji 2024
Naukowo związany z dyscypliną Inżynieria Biomedyczna. Wśród zainteresowań badawczych należy wymienić w szczególności elektrokardiografię pojemnościową oraz techniki monitorowania witalności tkanek.

Martyna Czudec

Doktorantka w dziedzinie nauk inżynieryjno-technincznych na Politechnice Gdańskiej.
Fizyczka, inżynier materiałowy. W swojej pracy naukowej skupia się głównie na materiałach termoelektrycznych.
Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej 2022-2023
Założycielka, przewodnicząca i obecnie opiekun Astrofizycznego Koła Naukowego Politechniki Gdańskiej

Ewelina Pawelczyk 

Doktorantka w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i członkini Uczelnianej Rady Doktorantów PG.
Jej praca doktorska, realizowana w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, dotyczy połączenia pirolizy z suchym reformingiem jako zrównoważonej metody odzyskiwania surowców z odpadów z tworzyw sztucznych. Kluczowym obszarem, nad którym obecnie pracuje, są nowe katalizatory dla tej technologii. Jej zainteresowania naukowe obejmują recykling i waloryzację odpadów, katalizę, technologie produkcji i przechowywania zielonego wodoru, metody utylizacji CO2, zrównoważone technologie przyszłości.

mateusz baluk

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego,
Przewodniczący Rady Doktorantów SD NSiP UG, swoją prace doktorską realizuję na Katedrze Technologii Środowiska pod opieką prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej.

Jego zainteresowania obejmują ochronę środowiska, nanotechnologię i marketing. 

DOMINIK BIEŃ

Adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych.

Do jego zainteresowań badawczych należą: historia myśli społecznej i politycznej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji opozycji politycznej w PRL; historia szkolnictwa wyższego w Gdańsku po 1945 roku oraz metodologia badań w naukach społecznych.

Andrzej Nuckowski

Absolwent Wydziału “Institute of Computer Technologies, Automation and Metrology” na Politechnice Lwowskiej.
Inżynier systemów komputerowych oraz programista baz danych.

Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Do głównych zainteresowań należy wykorzystanie nowych technologii do pozyskiwania informacji oraz analiza wpływu technologii na społeczeństwo.

damian makowski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG ds. Kształcenia

Student na Wydziale Chemii UG

kacper wiśniewski

Student II roku studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UG. Pracownik Biura Rady Doktorantów UG. Do jego zainteresowań badawczych należy marketing, a zwłaszcza marketing polityczny. Prywatnie pasjonat szachów.

KATARZYNA KRYŃSKA

Magister Ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, była piłkarka ręczna. Obecnie szkoleniowiec, specjalistka w dziedzinie szeroko pojętego marketingu.

Jej zainteresowanie skupiają się wokół działań w Social Mediach, AI oraz reklamach w kanałach online.

W wolnym czasie pasjonatka gotowania i wypieków artystycznych.

piotr zieliński

Prawnik, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń na wyżej wymienionej uczelni.

Naukowo zajmuje się prawem medycznym, bioprawem oraz bioetyką. 

Paweł Serafin

Absolwent oraz student Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, Przewodniczący RSS MWB

Jego zainteresowania badawcze obejmują nowoczesne terapie onkologiczne – mechanizmy progresji mikrośrodowiska raka piersi oraz znaczenie układu dopełniacza w powstawaniu nowotworów oraz w terapii przeciwnowotworowej, jak również terapie chorób neurodegeneracyjnych.

karolina ciemińska

Studentka II roku Nauk Biologicznych w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG, Członek Zespołu do Spraw Promocji Wydziału Biologii UG. 

Jej zainteresowania skupiają się na szukaniu rozwiązań dotyczących walki z lekoopornością bakterii ze szczególnym uwzględnieniem bakteriofagów i enzymów litycznych produkowanych przez te wirusy.
Zajmuje się też popularyzacją nauki skupiając się na tematach związanych z mikrobiologią. 

wojciech giernat

Student III roku politologii, przewodniczący sekcji Analizy Myśli Lewicowej Koła Naukowego Politicus.

Do zainteresowań badawczych należą materialistyczno-dialektyczna myśl polityczna, neokolonializm oraz neoimperializm.

Weronika Kowalska

Studentka I roku oceanografii. Jej zainteresowania to między innymi mikroplastiki w środowisku morskim, ochrona środowiska i matematyka.

wiktoria chudzik

Studentka studiów magisterskich na Wydziale Biologii oraz na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów.

Naukowo jestem związana przede wszystkim z biologią morza, przede wszystkim z botaniką morską.
Zajmuję się makro- i mikroglonami oraz sinicami, które chętnie obserwuję pod mikroskopem i fotografuję. Realizuję badania z zakresu taksonomii klasycznej i molekularnej tych organizmów. Od niedawna zgłębiam także wiedzę na temat roślinożernych ssaków morskich – syren.

maciej ciemny

Kierownik Biura Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego.
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej; podyplomowych studiów z postępowania administracyjnego oraz psychologii przywództwa w organizacjach.

Członek Rady Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG, członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”.

kamil klimkowski

Student I roku Nauk Chemicznych w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego, realizujący pracę doktorską w Katedrze Chemii Biomedycznej, członek Rady Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG.

Jego zainteresowania naukowe obejmują chemiczną syntezę peptydów oraz peptydomimetyków z możliwością ich wykorzystania w układach biologicznych.

Julia Zawadzka

Studentka I roku skandynawistyki. Interesuje się nauką języków, podróżowaniem i poznawaniem innych kultur. Bardzo lubi czytać, szczególnie reportaże i literaturę faktu.

JAKUB ZBOIŃSKI

Przewodniczący Zespołu ds. Audiowizualnych Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, Student III roku politologii, Prezes sekcji produkcji audiowizualnej Międzywydziałowego Koła Naukowego Politicus na Uniwersytecie Gdańskim,

Zajmuje się produkcją audiowizualną i marketingiem.

Krzysztof dmochowski

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Amerykanistyka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów magisterskich na kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Do jego zainteresowań badawczych należy polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gazpromu, oraz historia ekspansji na zachód Stanów Zjednoczonych. Prywatnie miłośnik literatury fantastycznej oraz gier bitewnych.

Piotr Syczak

Doktorant na Wydziałowych Doktoranckich Studiach Historii, Historii Sztuki i Archeologii. Pedagog. Osobowość. Wieloletni Przewodniczący Trójmiejskiego Porozumienia Doktorantów.
Do jego zainteresowań badawczych należą: historia najnowsza Polski, historia lokalna, w szczególności miasta Rumii, dzieje i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego, historia transportu i sportu. Wielki pasjonat kolejnictwa.