Przejdź do treści

Iv KONGRES MŁODEJ NAUKI

GDAŃSK 11-13 LIPCA 2024

Wstęp dla wszystkich chętnych na wykłady i panele w ramach Kongresu jest bezpłatny.

Kongres Młodej Nauki jest cykliczną międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją
naukową, która odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim. W 2024 roku do organizacji IV Kongresu Młodej Nauki włączyła się Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty i rozwijać się naukowo.
Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie jest ograniczona – przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

W konferencji biorą udział studenci, doktoranci oraz pozostali młodzi naukowcy.

O wysoką jakość prezentacji dbają przedstawiciele gdańskich uczelni tworzący komitet naukowy.

Podczas poprzedniej edycji Kongresu przeprowadzono trzy sesje plenarne: „Oblicza młodej nauki”, „Akademia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości” oraz
„Rola kobiet w nauce i polityce”.

Dodatkowo przeprowadzono kilkadziesiąt interdyscyplinarnych
paneli, gdzie około 150 młodych prelegentów przedstawiało wyniki swoich badań i przeprowadzali
dyskusję.

Koszt udziału w konferencji wynosi 490 zł dla uczestnika spoza UG, natomiast dla uczestników z UG cena wynosi 70 zł.

Dla organizatora panelu spoza UG opłata wynosi 390 zł, dla organizatora z UG opłata wynosi 70zł.

Opłata dla pierwszych 20 studentów Politechniki Gdańskiej wynosi 70zł, opłata dla kolejnych osób wynosi 380zł.

20 pierwszych doktorantów Politechniki Gdańskiej może bezpłatnie wziąć udział w Kongresie, natomiast dla kolejnych osób opłata wynosi 380zł.

Opłata za udział w konferencji nie obejmuje zakwaterowania. Oferujemy zakwaterowanie w Domach Studenckich UG po preferencyjnej cenie 32,40 zł za dobę.

Zapisy dla organizatorów paneli kończą się 19 marca lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

ZAPISY DLA REFERUJĄCYCH ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 16 CZERWCA!!!

Zapisy dla referujących rozpoczną się 24 marca i potrwają do 9 czerwca lub do czasu wyczerpania limitu miejsc.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ UCZESTNICY Z WIELU PAŃSTW EUROPY

PROMOCJA NAUKI

NASZĄ GŁÓWNĄ IDEĄ JEST WSPIERANIE RUCHU NAUKOWEGO. Zapraszamy WSZYSTKICH studentów, doktorantów i pracowników nauki.

PROMOCJA AKTYWNOŚCI

zapraszamy przedstawicieli kół naukowych, organizacji studenckich, fundacji, stowarzyszeń ORAZ firm.

UznanE ośrodKI naukowE

Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny są wiodącymi ośrodkami naukowymi w regionie, o międzynarodowej rozpoznawalności.

Nowoczesna Infrastruktura

Konferencja odbywa się w nowoczesnych budynkach Uniwersytetu, utrzymujące najwyższe międzynarodowe standardy.

OTOCZENIE KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

PATRONI

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY