Przejdź do treści

II Kongres Młodej Nauki

Międzynarodowa i multidyscyplinarna konferencja naukowa

Uniwersytet Gdański, 7 – 10 lipca 2022

W związku z dużą ilością zapytań i próśb informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania referatów i posterów na II Kongres Młodej Nauki do 15 czerwca 2022!

Kongres Młodej Nauki jest międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową, która odbędzie się w Uniwersytecie Gdańskim w dniach od 7 do 10 lipca 2022.

W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty naukowe, i nie tylko.

Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie będzie ograniczona, przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

O wysoką jakość prezentacji dbać będą przedstawiciele gdańskich uczelni tworzący komitet naukowy pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora UG Profesora Piotra Stepnowskiego.

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej przygotowanej przez czasopismo Progress.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ UCZESTNICY Z WIELU PAŃSTW EUROPY

PROMOCJA NAUKI

NASZĄ GŁÓWNĄ IDEĄ JEST WSPIERANIE RUCHU NAUKOWEGO. Zapraszamy WSZYSTKICH studentów, doktorantów i pracowników nauki.

PROMOCJA AKTYWNOŚCI

zapraszamy przedstawicieli kół naukowych, organizacji studenckich, fundacji, stowarzyszeń ORAZ firm.

Uznany ośrodek naukowy

Uniwersytet Gdański jest wiodącym ośrodkiem naukowym w regionie, o międzynarodowej rozpoznawalności.

Nowoczesna Infrastruktura

Konferencja odbywa się w nowoczesnych budynkach Uniwersytetu, utrzymujące najwyższe międzynarodowe standardy.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Nowoczesny, doskonale wyposażony i przestronny budynek Wydziału Nauk Społecznych znajduje się na Kampusie w Oliwie Uniwersytetu Gdańskiego. W pobliżu budynku mieści się stacja SKM oraz przystanek tramwaju.

OTOCZENIE KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

PATRONI

PARTNERZY