Przejdź do treści

Konferencja odbywa się na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4.

Klubokawiarnia Index mieści się pod Domem Studenckim nr 4, ul. Polanki 66, około 10 minut od WNS.

O kolejności wygłaszania wystąpień decyduje moderator. Referujący powinni pojawić się najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem panelu.

17:00 – 19:00 (S208) Rozpoczęcie III Kongresu Młodej Nauki
Przywitanie gości, przemówienia okolicznościowe;


Panel dyskusyjny „Oblicza Młodej Nauki”;
Podczas panelu zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą
nad rozprawą doktorską. Rozmówcy opowiedzą, na jakie trudności napotkali i przybliżą swoją
perspektywę. Co istotne, goście reprezentować będą bardzo różne podejścia do
przygotowywania doktoratu – wśród nich znajdą się bowiem doktoranci ze szkoły doktorskiej,
studiów doktoranckich, trybu ekstremistycznego czy realizujący doktorat wdrożeniowy.

19:00 – występ artystyczny (Rotunda poziom 100 Wydział Nauk Społecznych UG), poczęstunek

21:00 (Klubokawiarnia Index) Impreza integracyjna

Przez cały dzień dostępne będzie stanowisko z kawą, herbatą, wodą oraz słodkościami dla
uczestników.


9:00 – 14:30 (C202) Nauki pomocnicze historii i źródłoznawstwo historyczne od starożytności
do XX wieku oczami młodych badaczy. Teoria – metody badań – perspektywy badawcze

Kolejność zgodnie ze wskazaniem organizatora panelu.


Część I
Pielat Kacper (Uniwersytet Warszawski) Najstarszy kopiariusz katedry płockiej jako nośnik
pamięci instytucjonalnej, czyli o metodach, wyzwaniach i perspektywach badań nad
kopiariuszami.
Sobel Jagna (Uniwersytet Wrocławski) Jak badać ikonografię średniowiecznych pieczęci
plebanów śląskich?
Viscardi Franciszek (Uniwersytet Jagielloński) Rola chorągwi i sztandarów w armii
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w I poł. XVII w.


Część II
Bieda Dominika (Uniwersytet Jagielloński) Ukraina Prawobrzeżna w świetle polskich
podręczników i kompendiów geograficznych XVIII w.
Poźniak Michał (Uniwersytet Wrocławski) Pismo epigraficzne na nowożytnych dzwonach
pogranicza marchijsko-pomorskiego. Kampanologia jako subdyscyplina nauk pomocniczych
historii
Wainberger Konrad (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Czego można dowiedzieć się od
zmarłych? Nagrobek w pracy badawczej nauk pomocniczych historii.


Część III
Frączkiewicz Kamil (Uniwersytet Wrocławski) „Dostatek niedostatku” – problematyka bazy
źródłowej w badaniach nad historią ruchu komunistycznego na Śląsku w latach 1919-1933
przez pryzmat działalności jej wytwórców.

Krajewski Paweł Łukasz (Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance)
Księga zamówień firmy WYPIG jako źródło historyczne do badań nad sfragistyką XX wieku
Burczyński Kamil (Uniwersytet Wrocławski) Filmowe produkcje telewizyjne jako (nie)odkryte
źródło do badań historii społecznej PRL.

moderator: Jagna Rita Sobel
opiekun naukowy: dr hab. Marek L. Wójcik


9:00 – 14:30 (C205) Chemia, środowisko i medycyna


Asliozau Ilja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Zintegrowany interfejs BrainMachine a jego znaczenie w przyszłym rozwoju neuroanatomii, neurofizjologii oraz
neuroinżynerii człowieka.

Baluk Mateusz (Uniwersytet Gdański) Metalizowane szkielety metalo-organiczne do
fotokonwersji CO2.

Derefinka Aleksandra (Uniwersytet Opolski) Wykorzystanie nakłuwań i mikronakłuwań w
stymulacji blizny po operacji kończyny górnej. Opis przypadku.

Jakkielska Dorota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Opracowanie i
zastosowanie metody analizy specjacyjnej arsenu w próbkach miodu przy wykorzystaniu
techniki HPLC-ICP-MS.

Janowicz Paulina (Uniwersytet Gdański) Photoacoustics and confocal microscopy –
quantification of Baltic Sea pollution based on novel indicators. (Chemia, środowisko i
medycyna)

Łada Daria (Uniwersytet Gdański) Peptydy penetrujące komórki (CPP) jako efektywne
transportery leków.

Makowski Damian (Uniwersytet Gdański) Fotokatalizatory oparte o TpPa-1 COF.
Modlińska Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Nowe odkrycia w
neuronauce: znaczenie aferezy pozaustrojowej w chorobach zakaźnych i immunologicznych.

Pastuch Krzysztof (Uniwersytet Opolski) Stopień uniesienia tkanek miękkich twarzy w
odniesieniu do analizy fotografii biometrycznej przy zastosowaniu mikrochirurgii ze
stymulacją prądu.

Pastuch Krzysztof (Uniwersytet Opolski) Zastosowanie wypełniacza autologicznego do
regeneracji tkanek miękkich w odniesieniu do innych metod na wybranym przykładzie.

Ronda Anfisa (Politechnika Gdańska) Oznaczanie zmian poziomów stężeń związków z grupy
małocząsteczkowych neurotransmiterów w regenerujących się tkankach zwierzęcych metodą
wysokosprawną chromatografii cieczowej sprzężonej z spektrometrią mas

Rusztowicz Monika (Uniwersytet Opolski) Identyfikacja skuteczności zabiegów
mikrodermabrazji diamentowej połączonej z zastosowaniem kwasu 30% kwasu glikolowego w
redukcji rozstępów – opis przypadku.

Rusztowicz Monika (Uniwersytet Opolski) Skuteczność zabiegów oxybrazji i kwasów
kosmetycznych na wybrane parametry skóry z trądzikiem pospolitym.

Świątczak Aleksandra (Uniwersytet Gdański) Rola antyoksydantów w procesie
kriokonserwacji męskich komórek rozrodczych.

moderator: Mateusz Baluk, Damian Makowski
opiekun naukowy: dr inż. Aleksandra Pieczyńska, dr Natalia Gruba, dr inż. Paweł Mazierski


9:30 – 14:30 (C201) Polityka – idee, systemy, obszary, tożsamości (Myśl polityczna w XIX i
XX wieku oraz jej praktyczne egzemplifikacje, Azja wobec wyzwań współczesnego świata,
panel Iberoamerykański, Wpływ twórczości współczesnej na kreacje tożsamości społecznych)


Część I. Myśl polityczna w XIX w XX wieku oraz jej praktyczne egzemplifikacje.
Giernat Wojciech (Uniwersytet Gdański) Fryderyk Engels a religia — Co Anty-Dühring mówi
nam o religii?

Kufliński Mateusz (Uniwersytet Gdański) Teoretyk narzeka na język polityki i politologii.
Przypadek trybalizacji/plemienności.

Majkowski Konrad (Uniwersytet Gdański) Współczesne problemy z demokracją na przykładzie
Polski.

Piękoś Karol (Uniwersytet Rzeszowski) Republikański model stanów nadzwyczajnych w
polskiej praktyce ustrojowej.

Sabatowska Amelia (Uniwersytet Gdański) Kontr-demokracja jako wyraz nieufności
politycznej (na przykładzie partycypacji protestów we Francji w trakcie prezydentury
Emmanuela Macrona)

Sokół Wiktor (Uniwersytet Gdański) Ideał socjalizmu w ujęciu Gerarda Allana Cohena.
Topór Piotr (Uniwersytet Jagielloński) Koncepcja „azjatyckich wartości”: perspektywa
konstruktywistyczna.

Walewicz Piotr (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Zombie i kosmici: kooperacyjne narracyjne gry symulacyjne w dydaktyce politologii
Wicherek Damian (Uniwersytet Rzeszowski) Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako organ
doradczy Prezydenta RP.


Część II. Azja wobec wyzwań współczesnego świata.
Topór Piotr (Uniwersytet Jagielloński) Miejsce średnich potęg w strategii Chińskiej Republiki
Ludowej: case study polityki zagranicznej Chin wobec Australii i Filipin po 2016 roku.

Sadurski Leszek Krzysztof (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Interesy państw
azjatyckich w Arktyce -wybrane przykłady.


Część III Panel Iberoamerykański
Jurczak Oliwier (Uniwersytet Gdański) Populizm kontra elitaryzm. Demontaż systemów
oligarchicznych przez latynoamerykańskich populistów w I poł. XX na przykładzie Argentyny,
Brazylii i Chile.

Broda Aleksandra (Uniwersytet Gdański) Mañana España. Hiszpańscy uchodźcy w Polsce.


Część IV. Wpływ twórczości współczesnej na kreacje tożsamości społecznych
dr Kowalik Anna (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) Wpływ sztuki nielegalnej na
budowanie tożsamości miejskiej

Grauman Bartosz (Uniwersytet Gdański) Straight edge a ekskorporacja i inkorporacja buntu
moderator: dr Dominik Bień, dr Kornel Bielawski, Oliwier Jurczak, Natalia Szukalska

opiekun naukowy: prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG, dr
hab. Danuta Plecka, prof. UG, dr Kornel Bielawski, dr Dominik Bień, dr Marcin Kołakowski


10:30 – 14:30 (C203) Interdyscyplinarność w badaniach humanistycznych i społecznych –
szansa czy zagrożenie

Dombrowski Jakub (Uniwersytet Gdański) Zjawisko sekstingu wśród młodych Polaków
Dziaduś Dawid Paweł (Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych Warszawa/ Wyższa Szkoła Zarządzania”Edukacja” we Wrocławiu/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym-gmina) Interdyscyplinarność nauk w indywidualizacji dzieci i młodzieży jako szansa dla rozwoju
edukacji włączającej.

Gajda Anna (Uniwersytet Gdański) Nienormatywne działania wobec grupy: Czy osobowość
ma znaczenie

Grauman Bartosz (Uniwersytet Gdański) Kulturowe reprezentacje solarpunku jako próba
przesunięcia globalnego dyskursu politycznego w obliczu katastrofy klimatycznej

Jerzemowska Irena (Uniwersytet Gdański) Analiza Syntaktyczna Jezyka Sindarin
dr Musiał Adrian Powstanie Styczniowe w prasie – percepcja zrywu niepodległościowego w
prasie polskiej w związku ze 160. rocznicą wybuchu

Nowicki Jakub (Uniwersytet Gdański) Status pojęcia gatunku na gruncie współczesnej biologii
z perspektywy filozofii nauki

Rogulski Krzysztof (Uniwersytet Zielonogórski) Pamięć kultury szlacheckiej we współczesnej
Polsce

Sikora Paweł (Uniwersytet Gdański) Human flourishing – interdyscyplinarna koncepcja badań
nad dobrostanem człowieka

Szmel Justyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Dźwięk, muzyka i emocje w grach
komputerowych. Studium przykładów.

moderator: dr Adrian Musiał
opiekun naukowy: dr Adrian Musiał


11:00 – 14:30 (C207) Ukraina-Polska, Polska-Ukraina, Wspólne perspektywy – polityka,
kultura, gospodarka

Bairachen Anzhela (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa) Political twitting of
the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy: translation aspect

Broda Aleksandra (Uniwersytet Gdański) Perspektywy zmian w szkole polskiej i ukraińskiej.
Bunda Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Polska i Ukrainawspólne perspektywy
Karliuha Yelyzaveta (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa) Russian
disinformation and propaganda regarding Ukraine in the light of its war of aggression and its
impact on democratic processes in the European Union

Kurando Mariia (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa) The Case of
Zaporizhzhia: Making International Nuclear Safety and Security Fit for Conflict

Marar Mariia (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa) Antagonistic activity of
marine spore-forming bacteria

Piatkov Artem (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa) The impact of foreign
banks on Eastern European banking in the new era of uncertainty

Yavorska Anna (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa) Antagonistic activity of
marine spore-forming bacteria

moderator: dr Dominik Bień, Andrzej Nuckowski
opiekun naukowy: dr hab. Artur Bracki prof. UG, dr Mariusz Brodnicki


11:30 – 14:30 (C204) Ekonomia, finanse i zarządzanie w dobie wyzwań dynamicznych zmian
współczesnej gospodarki rynkowej


Bielińska Julia (Uczelnia Łazarskiego) Wyzwania ekonomiczno-finansowe związane z
konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Chudek Weronika (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach) Preferencje
konsumentów przy zakupie samochodu osobowego.

Kopeć Magdalena Wpływ inflacji na zachowania konsumentów
dr Lisicki Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Oddziaływanie pandemicznej
nauki zdalnej na kształtowanie ocen studentów z przedmiotu „Rachunkowość”.

dr Świeboda Wioletta (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Aktualne wyzwania związane z finansowaniem sektora ochrony zdrowia – przegląd danych.

Tuszkiewicz Maciej Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Strukturyzowany
przegląd badań mierzących skuteczność systemów informatycznych rachunkowości.

moderator: dr Bartłomiej Lisicki
opiekun naukowy: dr Wioletta Świeboda


12:30 – 14:30 (C112) Społeczne konteksty praktyki i refleksji pedagogicznej


Dolińska Dominika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Czy zdalna terapia
logopedyczna ma sens?

Ignaciuk Michalina (Uniwersytet Gdański) Studenci i doktoranci z dysleksją na uczelniach
istnieją! Ale czy ktoś o to pyta?

Grzelec Lucyna (Uniwersytet Gdański) Praca z bezdomnymi psami jako działanie opiekuńcze
wysokiego ryzyka – perspektywa osób zajmujących się pomocą na rzecz bezdomnych zwierząt.

Knak Julia (Uniwersytet Gdański) Praca z bezdomnymi psami jako działanie opiekuńcze
wysokiego ryzyka – perspektywa osób zajmujących się pomocą na rzecz bezdomnych zwierząt.

Korzeniewski Emil (Uniwersytet Gdański) Szkoła jako “Strefa wolna od LGBT”.
Kubiak Dagmara (Uniwersytet Gdański) Pedagogika “specjalna” w perspektywie edukacji
włączającej.

Łepek Jarosław (Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych)
Dostępność informacyjno-komunikacyjna w kontekście kształcenia ustawicznego dorosłych
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Olszewska Julia (Uniwersytet Warszawski) Mediacyjna rola rodziców w kontekście wpływu
internetu na zdrowie psychiczne.

Popowska-Bracka Magdalena (Uniwersytet Gdański) Szkoły artystyczne w kontekście
równości genderowej.

Repeka Janina (Uniwersytet Gdański) Postrzeganie swojego ciała, a zdrowie psychiczne dzieci
i młodzieży.

moderator: mgr Magdalena Popowska-Bracka, Dagmara Kubiak
opiekun naukowy: dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG, dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa


15:30 – 17:00 (C112) Muzyka i sztuka jako wyraz tożsamości iberyjskich i
latynoamerykańskich


Cuevas Yaghia Asdrubal (Uniwersytet Warszawski) Wybrane postacie LGBT+ na
latynoamerykańskiej scenie muzycznej w ostatnich dekadach.

Cupisz Jakub (Uniwersytet Warszawski) Eklektyzm jako problem współczesnej muzyki
hiszpańskiej na przykładzie twórczości Rosalíi.

Szukalska Natalia (Uniwersytet Warszawski) Prowokacja w sztuce jako narzędzie obrony
mniejszości – analiza dyskursu wizualnego teledysku „Yo perreo sola”.

Tomala Agnieszka (Uniwersytet Warszawski) Wybrane tańce regionalne Hiszpanii oraz ich
bogactwo i różnorodność odzwierciedlające złożoną tożsamość tego kraju.

moderator: Jakub Cupisz
opiekun naukowy: dr hab. Urszula Ługowska, prof. UW


15:30 – 17:00 (C201) Co skrywa Twój mózg?
Gwiazda Julia (Gdański Uniwersytet Medyczny) Skąd wiesz, czy to muzyka czy język?
Rosiak Aleksandra Samoświadomość w sporcie

Tomczak Patrycja (Uniwersytet Gdański) Choroba Alzheimera – co nowego?
moderator: Patrycja Tomczak

opiekun naukowy: dr Aleksandra Mańkowska


15:30 – 17:00 (C204) Polski język migowy z perspektywy badań lingwistycznotranslatorycznych
Panel będzie tłumaczony na Polski Język Migowy.


Czyżewska Agata (Uniwersytet Warszawski) Etymologia w językach migowych na podstawie
nazw miesięcy w polskim języku migowym.

Gdańska Karolina (Uniwersytet Warszawski) Język migowy oczami nauczycieli: ryzyko czy
źródło rozwoju?

Knapik Zofia (Uniwersytet Warszawski) Narracja głuchych i słyszących użytkowników
polskiego języka migowego. Analiza porównawcza na przykładzie bajki „Czerwony Kapturek”

Koziol Michał (Uniwersytet Jagielloński) Od Janosika do Słowackiego, czyli o ikoniczności
nazw własnych w przekładzie z języka polskiego na polski język migowy.

Talipska Małgorzata (Uniwersytet Warszawski) Dostępne dla użytkowników polskiego języka
migowego narzędzie badawcze deaflab.pl do wykorzystania w trakcie badań ilościowych.

moderator: Paulina Zemlik
opiekun naukowy: dr Aleksandra Kalata-Zawłocka


17:15 – 17:30 (S208) Prezentacja Partnera Kongresu „DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej: Prezentacja oferty stypendialnej”

17:30 – 19:30 (S208) Panel plenarny

19:30 – występ artystyczny (Rotunda poziom 100 Wydział Nauk Społecznych UG), poczęstunek

Przez cały dzień dostępne będzie stanowisko z kawą, herbatą, wodą oraz słodkościami dla
uczestników.


9:00 – 10:30 (C201) Morska bioróżnorodność


Chudzik Wiktoria (Uniwersytet Gdański) Charakterystyka morfologiczna i molekularna
gatunków Ulva Zatoki Puckiej.

Chudzik Wiktoria (Uniwersytet Gdański) Historia Syren – charakterystyka i zagrożenia
współczesnych Trichechidae.

Trzebiatowska Angelika (Uniwersytet Gdański) Strategie odchowu szczeniąt u foki szarej
Halichoerus grypus w warunkach hodowlanych.

Wojciechowska Klaudia (Uniwersytet Gdański) Różnorodność taksonomiczna meduz
należących do gromady Scyphozoa i Hydrozoa w Morzu Bałtyckim – wektory zmian.

Zimoch Agnieszka (Uniwersytet Gdański) Zmieraczki – pożyteczne skorupiaki polskich plaż.
Chudzik Wiktoria (Uniwersytet Gdański) Historia Syren – charakterystyka i zagrożenia współczesnych Trichechidae.
moderator: Wiktoria Chudzik

opiekun naukowy: dr Ilona Złoch


9:30 – 11:00 (C202) Informatyzacja postępowania sądowego
Bródka Jakub (Uniwersytet Gdański) Informatyzacja postępowania egzekucyjnego jako pole
doświadczalne ustawodawcy.

Król Dawid () Więcej, więcej, więcej. O potrzebie większego zinformatyzowania postępowań
administracyjnych

Parchem Kinga (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni / Uniwersytet Gdański) W
konfrontacji z nową technologią, czyli o informatyzacji postępowania cywilnego oraz karnego.
Ujęcie prawne i praktyczne.

moderator: Jakub Bródka
opiekun naukowy: dr hab. Maciej Wojciechowski


10:00 – 13:00 (C204) Panel historycznie różnorodny


Brylowski Patryk (Uniwersytet Gdański) Wiadomości, a prawda, na przykładzie przewrotu
majowego.

Chudzicka Joanna (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) Walka o pamięć – działania
krakowskiej bezpieki przeciwko akowskiemu kronikarstwu.

Kosińska Barbara (Akwarium Gdyńskie Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut
Badawczy) Kim Bałtyk w legendach stoi? – analiza porównawcza postaci z legend o Morzu
Bałtyckim z terenu Polski i Skandynawii.

Lewalski Kamil (Uniwersytet Gdański) Marzenie, obiekt wstydu, pożądany klasyk, czyli Fiat
126p w świadomości kulturowej Polaków.

Nowak Paweł (Uniwersytet Gdański) Postać Św. Michała Archanioła i jego zbroja na obrazie
“Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga.

Rogulski Krzysztof (Uniwersytet Zielonogórski) Pamięć kultury szlacheckiej we współczesnej
Polsce.

Superson Patryk (Uniwersytet Gdański) Prawne i religijne podstawy cesarskiego
uniwersalizmu, w “I Rzeszy Niemieckiej” w X-XV w.

Szroda Paweł (Uniwersytet Gdański) Stan zamku w Człuchowie w przededniu Wielkiej Wojny
z Zakonem Krzyżackim (1409-1411).

moderator: Paweł Nowak
opiekun naukowy: prof. dr hab. Beata Możejko


10:30 – 13:00 (C201) Bioróżnorodność
Banaszczyk Lidia (Uniwersytet Gdański) Indukcja morfogenezy in vitro i wpływ
paklobutrazolu na aklimatyzację lnicy wonnej (Linaria odora (M. Bieb.) Fisch).

Barabasz Cecylia (Uniwersytet Gdański) Wzory interferencyjne skrzydeł – stan wiedzy obecnej
i możliwości na przyszłość.

Bieszczad Beata (Uniwersytet Gdański) Chondrodesmus riparius Carl, 1914 – nowe notowanie
dla pobrzeża Bałtyku

Bieszczad Beata (Uniwersytet Gdański) Dzienna entomofauna Wyspy Sobieszewskiej.
Cieślińska Karolina (Uniwersytet Gdański) Sukces lęgowy ptaków wodnych w Gdańsku.
Grzech Wiktoria (Uniwersytet Gdański) Review of the methodology used in the study of the
tardigrade microbiome community with initial standardization of procedures.

Iskrzyński Mateusz (Instytut Badań Systemowych PAN) Grafowe modele ekosystemów.
Pietkiewicz Maciej (Uniwersytet Gdański) Relacje filogenetyczne potencjalnie inwazyjnych
Gyrodactylus (Platyhelminthes, Monogenea) pasożytujących na karasiach Carassius spp.

Sobolewska Marta (Uniwersytet Gdański) Wykorzystanie fagów w modulacji bioróżnorodności
mikrobiomu jelit – przegląd literatury.
moderator: Beata Bieszczad
opiekun naukowy: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG


11:00 – 13:00 (C205) Nauki społeczne wobec problematyki uzależnień


Brohs Damian (Uniwersytet Gdański) Zjawisko zażywania muchomora czerwonego (amanita
muscaria) wśród uczestników internetowych grup dyskusyjnych.
, Pięta-Chrystofiak Marta (Uniwersytet Gdański) Zjawisko zażywania muchomora czerwonego
wśród uczestników polskich internetowych grup dyskusyjnych – doniesienia z badań.

Mielczarek Jagoda (Uniwersytet Gdański) Zagrożenia i szanse płynące z terapii uzależnień w
formie zdalnej na przykładzie odbiorców gdańskiego systemu leczenia i wsparcia.

Łytkowska Katarzyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Uzależnienia
behawioralne w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa – ujęcie praktyczne.

moderator: Marta Pięta-Chrystofiak, Damian Brohs
opiekun naukowy: dr Wojciech Glac, prof. UG


11:00 – 13:00 (C202) Analiza dyskursu medialnego wokół kryzysu uchodźców na granicy
polsko-białoruskiej


Bednarz Wawrzyniec (Uniwersytet Jagielloński) Kontekst polityczny i społeczny kryzysu
migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.

Ostrowska Urszula (Uniwersytet Jagielloński) Analiza emotywności słów kluczowych w
artykułach dotyczących konfliktu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej.

Szutta Zuzanna (Uniwersytet Jagielloński) Narracje medialne wokół tematu kryzysu
uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

Topolski Piotr (Uniwersytet Jagielloński) Techniki komputerowe badania dyskursu
politycznego

moderator: Zuzanna Szutta
opiekun naukowy: dr Paweł Dybała


11:30 – 13:00 (C203) Gdańsk i Żuławy w XIX wieku


dr Kubus Radosław (Uniwersytet Gdański) Czasy napoleońskie w relacji żuławskiego
menonity Isaaca Löppa.

Kępski Łukasz (Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim) Dylematy
żuławskich mennonitów u progu XIX w.

Olejko Kajetan (Uniwersytet Gdański) Podróżni przyjęci w gdańskich zajazdach latem 1860 r.
moderator: Kajetan Olejko

opiekun naukowy: dr Radosław Kubus


11:30 – 13:00 (C112) Nowoczesne sposoby popularyzacji nauki


Bień Łukasz (Uniwersytet Gdański) Promocja nauki jako element działania Centrum
Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwerystetu Gdańskiego.

Kryńska Katarzyna (Uniwersytet Gdański) Rola Mediów Społecznościowych (SoMe) w
popularyzacji nauki.

Skrzypek Maciej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Podcast jako narzędzie edukacji.
Przypadek podcastów politologicznych w Polsce.

moderator: dr Wacław Kulczykowski
opiekun naukowy: dr Wacław Kulczykowski


13:00 – 15:00 (S208) Panel dyskusyjny „Społeczna Odpowiedzialność Uczelni”


W trakcie panelu zostaną wygłoszone wystąpienia nt. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
Dyskusja będzie oscylować wokół przyszłych wyzwań uczelni, kierunku działań badawczych
i edukacyjny oraz wizji odpowiedzialności naukowców różnych dziedzin. Zaproszeni goście
zajmują różne stanowiska na uczelni, zajmują się innymi częściami nauki oraz różnie wpływają
na różne części naszej rzeczywistości.


gość specjalny


16:00 – 17:30 (S208) Wykład „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa transportu
lotniczego” – dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT.

dr hab. inż. Sławomir Augustyn prof. WAT – Pracownik naukowo-badawczy Wydziału
Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył
zagraniczny, zaawansowany kurs zarządzania projektami (Ecofys, NL 2008) oraz zagraniczną
praktykę naukowo-badawczą (Aerospace Research Institute, University of Manchester, UK
2014). W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji krajowych i zagranicznych oraz
wdrożeniowych projektów racjonalizatorskich.


opis wykładu:
Wykład nt. Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa transportu lotniczego obejmuje
zaprezentowanie korzyści społecznych płynące z rozwoju szeroko rozumianej innowacji
zastosowanej w przemyśle lotniczym poprzez komercjalizację wyników badań
zaawansowanych projektów konstrukcji lotniczych przyjaznych środowisku.
Celem wykładu jest również wskazanie wybranych przykładów innowacyjnych technologii
m.in. rozwój prac nowych rozwiązań nad możliwością sterowania statkami powietrznymi za
pomocą myśli, czy źrenicy ludzkiego oka, które w zróżnicowany sposób wpływają na
bezpieczeństwo transportu lotniczego w przyszłości


17:00 – 19:00 (rotunda) SESJA POSTEROWA


Alchimowicz Weronika (Uniwersytet Gdański) The effects of childhood trauma on the
neurobiological and mental development of refugee children

Antoszewski Kamil (Uniwersytet Gdański) Mikromacierze a RNA sequencing (Chemia,
środowisko i medycyna)

Banacki Marcin (Uniwersytet Gdański) Wpływ genisteiny na lokalizację białek komórkowych
zaangażowanych w proces autofagii w komórkowym modelu choroby neurodegeneracyjnej
związanej z akumulacją żelaza.

Baryś Natalia (Uniwersytet Gdański) Funkcjonalna analiza mobilizacji plazmidu
niemobilizacyjnego, kodującego system restrykcji-modyfikacji EcoVIII (Nowe strategie w
zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Bień Łukasz (Uniwersytet Gdański) Trójmiejska Scena Alternatywna jako zjawisko polityczne
i społeczne

Bonawenturczak Ada (Uniwersytet Gdański) Analiza genetyczna klinicznych szczepów
Staphylococcus aureus pod kątem obecności genów ułatwiających adhezję do komórek
gospodarza. (Nowe strategie w zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Bryszkowska Katarzyna (Uniwersytet Gdański) Czy jadło określa świadomość? Choroba
Alzheimera a cholesterol i dieta

Burchardt Sebastian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Zmiany transkryptomu związane z
hormonalną odpowiedzią brodawek korzeniowych łubinu żółtego na suszę. (Nowe strategie w
zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Ciemińska Karolina (Uniwersytet Gdański) New insights into the remarkable thermostability
of Ts2631 endolysin (Nowe strategie w zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Dąbrowska Julia (Uniwersytet Gdański) Purification and characterization of the potential Nacetylmuramyl-L-alanine amidase GasC derived from Clostridium gasigenes (Nowe strategie
w zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Derefinka Aleksandra (Uniwersytet Opolski) Autologiczny przeszczep włókien kolagenowych
jako metoda regeneracji tkanek. Studium przypadku

Derefinka Aleksandra (Uniwersytet Opolski) Mobilizacja blizny pooperacyjnej z
wykorzystaniem najnowszych rozwiązań terapeutycznych

Dolińska Dominika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Opinie logopedów na
temat zdalnej terapii logopedycznej

Harat Łukasz (Politechnika Śląska) Urban soundscape: Podstawowe pojęcia i wpływ
czynników urbanistycznych na soundscape w przestrzeniach zurbanizowanych

Kamińska Anna (Uniwersytet Morski w Gdyni) Dostępność bezalkoholowych win oraz
substytutów napojów spirytusowych na rynku polskim

Kapuścińska Dominika (Uniwersytet Gdański) Ocena morfofizjologicznych skutków
działania wybranych NLPZ na komórki zielenicy Chlamydomonas reinhardtii (Nowe strategie
w zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Kobus Barbara (Uniwersytet Gdański) Stymulacja autofagii w miopatii miofibrylarnej typu 6
zależnej od BAG3: Potencjalne podejście terapeutyczne.

Kossowska Maria (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) The neglected cognitively
healthy elderly: gut bacteria composition can predict your cognition (Co skrywa Twój mózg)

Kowalska Weronika (Uniwersytet Gdański) Mikroplastiki w środowisku morskim- obecny stan
wiedzy

Kumar Amit (Politechnika Białostocka) China — Iran Bonhomie: Opportunistic Collaboration or Strategic Imperative?
LewandowskaNatalia (Uniwersytet Gdański) Znaczenie małych, niekodujących cząsteczek
RNA w przebiegu rozwoju bakteriofaga Ф24B w komórkach Escherichia coli. (Nowe strategie
w zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Łukasiak Aleksandra (Uniwersytet Gdański) Charakterystyka nowego, wyizolowanego ze
środowiska bakteriofaga vB_EcoS_10.1, efektywnie infekującego uropatogenne, kliniczne
szczepy Escherichia coli. (Nowe strategie w zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Łupkowska Adrianna (Uniwersytet Gdański) Resistant, heteroresistant and persister cells
are responsible for Klebsiella pneumoniae therapy failure. (Nowe strategie w zwalczaniu
patogenów bakteryjnych)

Mackiewicz Julita (Uniwersytet Gdański) Molecular detection and phylogenetic analysis of
Polynucleobacter sp.: a new putative bacterial endosymbiont of Tardigrada

Majewska Monika (Uniwersytet Gdański) Zaburzenia aparatu fotosyntetycznego szpinaku
(Spinacia oleares) eksponowanego na diklofenak (Organizmy roślinne w warunkach stresu)
Milka Marta (Uniwersytet Gdański) Purification and characterization of a potential Nacetylmuramoyl-L-alanine amidase CT4 from Clostridium manihotivorum (Nowe strategie w
zwalczaniu patogenów bakteryjnych)

Miroszewska Dominika (Uniwersytet Gdański) Quantification of plasma protein changes
associated with the development of colorectal cancer (Biologia nowotworów)
Moyo Simbarashe (Uniwersytet Jagielloński) Positron annihilation lifetime for Plasma Blood
Clot as a function of Temperature

Mozolewski Michał (Uniwersytet Gdański) An interplay between chromosome organization
protein MaoP and the stringent response in E. coli

Pastuch Krzysztof (Uniwersytet Opolski) Badania porównawcze metod wizualizacyjnych w
celu stworzenia narzędzia Al do analizy zabiegowej w zabiegach regeneracyjnych. (Chemia,
środowisko i medycyna)

Pauliuts Volha (Uniwersytet Gdański) Włączanie nowoczesnych technologii do nauczania. (Na
pograniczu pedagogiki i socjologii. Wyzwania współczesnej pedagogiki wobec nierówności
społecznych)

Przybyszewski Wojciech (Uniwersytet Gdański) Phylogenetic analysis and molecular
detection of extremophilic Deinococcus bacteria identified in the Tardigrada microbiome
community.

Rejmak Wiktoria (Uniwersytet Gdański) Katelicydyna jako wzór – badania i rozwój analogów
antybakteryjnych. (Chemia, środowisko i medycyna)

Rombel Aleksandra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Straty całkowitej i
biodostępnej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w zależności od
dawki biowęgla dodanego do współkompostowania osadu ściekowego i słomy (Chemia,
środowisko i medycyna)

Rombel Michał (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Wzrost czułości w analizie GC
kannabinoidów i innych ksenobiotyków poprzez wywołanie efektu matrycowego oleamidem
(Chemia, środowisko i medycyna)

Rusztowicz Monika (Uniwersytet Opolski) Badanie porównawcze wpływu zastosowania 30%
kwasu pirogronowego i mikrodermabrazji z 30% kwasem pirogronowym na biomechaniczne
parametry skóry w zabiegach redukujących trądzik pospolity. (Chemia, środowisko i
medycyna)

Sęczkowska Olga (IBPRS-PIB) Wpływ procesu suszenia na przeżywalność kultury startowej
do ukwaszania śruty rzepakowej.

Shymialevich Dziyana (IBPRS-PIB) Zastosowanie bakteriofagów litycznych i ich enzymów do
redukcji bakterii saprofitycznych wyizolowanych z minimalnie przetworzonej żywności
pochodzenia roślinnego

Sikora Honorata (Uniwersytet Gdański) Aktywność wybranych enzymów proteolitycznych w
materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów ze zdiagnozowanym zapaleniem
bakteryjnym. (Chemia, środowisko i medycyna)

Sobel Tomasz (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Zasada
4P/5P (Marketing mix 4P, 5P) jako element budowy relacji zarówno z klientami, jak i
pracownikami danej firmy. (Ekonomia, finanse i zarządzanie)

Starke Michał (Uniwersytet Gdański) Remodeling ściany komórkowej podczas embriogenezy
in vitro wrzośca bagiennego Erica tetralix L.

Szulc Aneta (Uniwersytet Gdański) Purification of bacterial proteins on the example of
Pseudomonas aeruginosa DnaA replication protein.

Śmigielska Nikola (IBPRS-PIB) Wpływ procesu suszenia na przeżywalność kultury startowej
do ukwaszania śruty rzepakowej.

Świokło Julia (Uniwersytet Gdański) Zróżnicowanie gatunkowe larw kolcogłowów z rodzaju
Corynosoma w rybach Bałtyku Południowego (Morska Bioróżnorodność)

Urbiola-Salvador Victor (Uniwersytet Gdański) Plasma proteomics analysis unveil novel
complement and pro-inflammatory proteins involved in colorectal cancer (Biologia
nowotworów)

Wardaszka Artur (IBPRS-PIB) Szczepowo-zależny profil ekspresji genów LuxS, FliC, FlaA,
SdiA, CsgA jako markerów quorum sensing podczas tworzenia statycznych biofilmów
wybranych szczepów Salmonella spp. w modelu in vitro.

Wiśniewska Karolina (Uniwersytet Gdański) Podobieństwa zaburzeń organellowych między
neuronopatycznymi typami mukopolisacharydoz i chorobami neurodegeneracyjnymi oraz
zaburzeniami neurologicznymi.

Włodarczyk Ewelina (IBPRS-PIB) Zielone schematy gospodarowania przemysłu rolnospożywczego. (Chemia, środowisko i medycyna)
Zapaśnik Agnieszka (IBPRS-PIB) Potencjał zastosowania grzybów podstawkowych z rodzaju
Pleurotus do degradacji wybranych mykotoksyn

Ząbek Dominka (Uniwersytet Gdański) Ocena toksyczności ketoprofenu na jednokomórkową
zielenicę Chlamydomonas reinhardtii (Organizmy roślinne w warunkach stresu)

Ziemian Maja (Uniwersytet Gdański) Stymulacja autofagii przez resweratrol w komórkowym
modelu Mukopolisacharydozy typu I.

Zimoch Agnieszka (Uniwersytet Gdański) Zmieraczki – pożyteczne skorupiaki polskich plaż
(Morska Bioróżnorodność)

Żabińska Magdalena (Uniwersytet Gdański) Changes in levels of OXTR and GPER receptors
as a new aspect of pathogenesis and a potential marker of the effectiveness of currently used
therapies in mucopolysaccharidosis type I and II. (Chemia, środowisko i medycyna wcześniej
Neuronauki XXI wieku – era odkryć i innowacji)

moderator: Bartosz Chojnacki

21:00 (Klubokawiarnia Index) Impreza integracyjna

Pełny harmonogram godzinowy do pobrania poniżej: