Przejdź do treści

Zgłaszający panel zobowiązany jest uzyskać i przekazać na adres kongresmlodejnauki@ug.edu.pl zgodę opiekuna naukowego do opieki nad panelem.

Panel zostanie zrealizowany jeśli zostaną do niego zgłoszone lub przydzielone co najmniej cztery wystąpienia.

Koszt udziału w konferencji jako organizator panelu wynosi 420 zł.
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym. 

Zapisy kończą się 31 maja lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenie uznaje się za skuteczne po dokonaniu wpłaty (maksymalnie 7 dni po zgłoszeniu) na konto:

Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, lok. 107
BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 2171 7401

Prosimy o wpisanie w tytule wpłaty: Kongres Młodej Nauki